Algemene huurvoorwaarden

Onze Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1. - Reservatie

Bij reservatie wordt een waarborg van € 50,00 gevraagd op het rekeningnummer                    BE02 0689 3520 7440. Dit bedrag dient als bevestiging van de reservatie en als borg bij eventuele schade. De reservatie is pas definitief en geldig als deze door de verhuurder wordt bevestigd.

Artikel 2. - Annuleren

Annuleren kan tot 30 kalenderdagen voor de afgesproken datum zonder verlies van het voorschot.

Bij annulatie van minder dan 30 kalenderdagen voor de afgesproken datum wordt het voorschot ingehouden.

Ingeval van aangekondigd slecht weer op de overeengekomen leveringsdatum, kan er mits overleg met de verhuurder tot op de dag zelf gratis geannuleerd worden. Dit geldt echter niet voor wisselvallig weer (lichte regen, ...).

Artikel 3. - Betaling

De betaling van het gehuurde springkasteel gebeurt contant bij de in ontvangst name. Indien de huurder niet in staat is het gehuurde springkasteel in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle kosten op de huurder te verhalen.

Artikel 4. - Levering

In de huurprijs is het plaatsen en afbreken van het springkasteel inbegrepen. Evenwel dient steeds 1 persoon aanwezig te zijn bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel om een handje toe te steken. Alsook voor het ontvangen van de nodige uitleg bij het gebruik van het springkasteel. Hierdoor kunnen wij onze prijzen laag houden. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, hebben wij het recht om het voorschot in te houden.

Het springkasteel wordt gratis geleverd en afgehaald op de door de huurder gekozen locatie binnen een straal van 10 kilometer van Linkhout (Lummen) Oude Vinnestraat 4. Is de afstand groter dan 10 kilometer dan wordt een vergoeding aangerekend van €0,50 per extra kilometer (opgelet: dit is x4).

Het tijdstip van levering en afhaling is onderling af te spreken. Doorgaans gebeurt de levering voor 12.00 uur en de afhaling vanaf 18.00 uur. In geval van niet of laattijdige levering zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.                                  Voor de levering is een vrije en makkelijk bereikbare doorgang nodig van 1 à 2 meter. Er wordt niet geleverd door de woning, tenzij u ook daar voldoende plaats heeft om tot aan de tuin te geraken.

Artikel 5. - Plaatsing

Het springkasteel wordt best geplaatst op een vlakke en zachte ondergrond (bij voorkeur gras). Het mag in geen geval geplaatst worden op een puntige ondergrond (kiezelstenen, glas, ...).      De motor van het springkasteel mag NOOIT afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien de motor uitgeschakeld werd, mag deze pas terug worden aangezet nadat hij volledig tot stilstand is gekomen. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de motor en het veilig wegbergen ervan. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor).Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden

Artikel 6. - Aansprakelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade / ongevallen veroorzaakt door het gehuurde springkasteel tijdens de huurperiode.

Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.

Artikel 7. - Verantwoordelijkheid

De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde springkasteel, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De huurder is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van het gehuurde springkasteel te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

Artikel 8. - Slechte weersomstandigheden

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, ... staat de huurder in voor het gehuurde springkasteel. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde springkasteel de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het springkasteel en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven ook bij regen. Bij hevige rukwinden / onweer moet het springkasteel afgelaten worden en dienen volgende maatregelen worden genomen:

stroom uitschakelen;

blower loskoppelen en binnen zetten;

torens en muren naar binnen plooien;

springkasteel dubbel vouwen zodat er niet veel waterkan inlopen.

Een overdekt springkasteel is bedoeld als zonnewering en garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

Artikel 9. - Gebruik van het springkasteel

Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel 10. - Voorzieningen

Om het gehuurde springkasteel te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: elektriciteit van 230 Volt, minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. De huurder voorziet indien nodig een verlangkabel. Indien deze niet aanwezig kan deze bij gehuurd worden voor 5euro per dag. Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,....), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een ruimte van minimum 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor.